English Deutsch Française Español Italiano Русский Български
Round 2
30.01.2012


(1) Skoko,Milan (2189) - Cheparinov,Ivan (2659) [B09]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.1), 30.01.2012

1.e2-e4 g7-g6 2.d2-d4 Bf8-g7 3.Nb1-c3 d7-d6 4.f2-f4 Ng8-f6 5.Ng1-f3 0-0 6.Bf1-d3 Nb8-a6 7.0-0 c7-c5 8.d4-d5 Ra8-b8 9.Qd1-e2 Na6-c7 10.a2-a4 a7-a6 11.Bd3-c4 b7-b5 12.a4xb5 a6xb5 13.Nc3xb5 Nc7xb5 14.Bc4xb5 Nf6xe4 15.Bb5-c4 Ne4-f6 16.c2-c3 Rf8-e8 17.Rf1-d1 Qd8-b6 18.Kg1-h1 Bc8-d7 19.h2-h3 h7-h6 20.Kh1-h2 Qb6-c7 21.g2-g3 e7-e6 22.d5xe6 Bd7xe6 23.Bc4xe6 Re8xe6 24.Qe2-g2 Rb8-e8 25.Nf3-g1 d6-d5 26.Bc1-d2 Qc7-b6 27.Bd2-e1 Qb6-b5 28.Ra1-b1 d5-d4 29.c3xd4 c5xd4 30.Be1-f2 d4-d3 31.Qg2-f3 Nf6-e4 32.Bf2-e1 Re8-d8 33.Be1-c3 d3-d2 34.Bc3xg7 Kg8xg7 35.Qf3-g2 Rd8-d3 36.Ng1-f3 Rd3-e3 37.Nf3-d4 Qb5-d3 38.Nd4xe6+ f7xe6 39.Rd1-g1 Re3-e2 40.Rb1-d1 Qd3-f3 0-1
(2) Georgiev,Kiril (2658) - Porjazov,Petar (2171) [D80]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.2), 30.01.2012

1.d2-d4 Ng8-f6 2.c2-c4 g7-g6 3.Nb1-c3 d7-d5 4.Bc1-g5 Nf6-e4 5.h2-h4 Ne4xc3 6.b2xc3 Bf8-g7 7.e2-e3 c7-c5 8.c4xd5 h7-h6 9.Bg5-f4 c5xd4 10.c3xd4 Qd8xd5 11.Ng1-f3 Nb8-c6 12.Bf1-e2 Qd5-a5+ 13.Qd1-d2 Qa5xd2+ 14.Ke1xd2 0-0 15.Rh1-c1 Bc8-f5 16.Rc1-c5 Rf8-d8 17.h4-h5 e7-e6 18.h5xg6 Bf5xg6 19.Be2-d3 Bg6xd3 20.Kd2xd3 Nc6-b4+ 21.Kd3-e2 b7-b6 22.Rc5-c4 Bg7-f8 23.Bf4xh6 Ra8-c8 24.Rc4xc8 Rd8xc8 25.Bh6xf8 Kg8xf8 26.a2-a3 Nb4-d5 27.Ke2-d2 Rc8-c4 28.Nf3-e5 Rc4-a4 29.Kd2-c2 Kf8-e7 30.Kc2-b3 b6-b5 31.Ra1-c1 f7-f6 32.Ne5-d3 Nd5-b6 33.Nd3-b2 Ra4-a6 34.Rc1-c5 1-0
(3) Vachev,Vladimir (2186) - Spasov,Vasil (2570) [A26]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.3), 30.01.2012

1.c2-c4 g7-g6 2.g2-g3 Bf8-g7 3.Bf1-g2 Ng8-f6 4.Ng1-f3 0-0 5.Nb1-c3 d7-d6 6.0-0 e7-e5 7.d2-d3 h7-h6 8.Ra1-b1 a7-a5 9.a2-a3 Nb8-c6 10.b2-b4 a5xb4 11.a3xb4 Bc8-e6 12.b4-b5 Nc6-e7 13.Qd1-c2 Qd8-d7 14.Rf1-e1 Be6-h3 15.Bg2-h1 Nf6-g4 16.Bc1-b2 f7-f5 17.Rb1-a1 Ra8-b8 18.Ra1-a7 f5-f4 19.Re1-a1 Ne7-f5 20.Nc3-e4 Kg8-h8 21.Qc2-b3 g6-g5 22.Ra1-a4 f4xg3 23.h2xg3 Ng4xf2 24.Kg1xf2 g5-g4 25.Qb3-a3 g4xf3 26.Bh1xf3 Qd7-d8 27.Qa3-b4 c7-c6 28.b5-b6 d6-d5 0-1
(4) Dodic,Dragan (2159) - Nikolov,Momchil (2560) [A70]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.4), 30.01.2012

1.d2-d4 Ng8-f6 2.c2-c4 c7-c5 3.d4-d5 e7-e6 4.Nb1-c3 e6xd5 5.c4xd5 d7-d6 6.e2-e4 g7-g6 7.h2-h3 Bf8-g7 8.Ng1-f3 0-0 9.Bf1-d3 a7-a6 10.a2-a4 Rf8-e8 11.0-0 Nb8-d7 12.Rf1-e1 Nf6-h5 13.Bc1-g5 Bg7-f6 14.Bg5-h6 Nd7-e5 15.Bd3-e2 Nh5-g7 16.Bh6-f4 Ne5xf3+ 17.Be2xf3 Bf6-e5 18.Qd1-d2 b7-b6 19.Ra1-b1 Qd8-c7 20.Bf4xe5 Re8xe5 21.Bf3-e2 g6-g5 22.f2-f4 g5xf4 23.Qd2xf4 Qc7-e7 24.Re1-f1 f7-f5 25.e4xf5 Bc8xf5 26.Rb1-c1 Bf5-g6 27.Be2-g4 Ng7-f5 28.Bg4xf5 Re5xf5 29.Qf4-g3 Rf5-g5 30.Qg3-f4 Ra8-f8 31.Rc1-e1 Rf8xf4 32.Re1xe7 Rg5-f5 33.Rf1xf4 Rf5xf4 34.Re7-e6 Rf4-b4 35.Re6xd6 Rb4xb2 36.Rd6-d8+ Kg8-f7 37.d5-d6 Kf7-e6 38.d6-d7 Ke6-e7 39.Rd8-a8 Ke7xd7 40.Ra8xa6 Bg6-d3 41.Ra6-a8 Kd7-c6 42.a4-a5 Rb2-c2 43.Nc3-a4 b6-b5 44.Ra8-c8+ Kc6-b7 45.Rc8-d8 Bd3-e4 46.Rd8-d6 b5xa4 0-1
(5) Petrov,Marijan (2521) - Pelitov,Dimitar (2121) [C90]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.5), 30.01.2012

1.e2-e4 e7-e5 2.Ng1-f3 Nb8-c6 3.Bf1-b5 a7-a6 4.Bb5-a4 Ng8-f6 5.0-0 Bf8-e7 6.Rf1-e1 b7-b5 7.Ba4-b3 0-0 8.d2-d3 d7-d6 9.c2-c3 Nc6-a5 10.Bb3-c2 c7-c5 11.Nb1-d2 Rf8-e8 12.Nd2-f1 Be7-f8 13.h2-h3 h7-h6 14.Nf1-g3 g7-g6 15.d3-d4 Qd8-c7 16.a2-a4 b5-b4 17.c3xb4 c5xb4 18.Bc1-d2 Qc7-b6 19.d4-d5 Nf6-d7 20.Nf3-h2 b4-b3 21.Bc2-d3 Nd7-c5 22.Bd3-f1 Bf8-g7 23.Nh2-g4 Kg8-h7 24.Qd1-f3 Re8-f8 25.Ng4-f6+ Kh7-h8 26.Ng3-h5 g6xh5 27.Qf3xh5 Qb6-d8 28.Bd2xh6 Bg7xf6 29.Re1-e3 Bc8-g4 30.h3xg4 Kh8-g8 31.g4-g5 Bf6-h8 32.Re3-h3 Rf8-e8 33.g5-g6 Ra8-a7 34.Bh6-g5 1-0
(6) Georgiev,Steljan (2124) - Petkov,Vladimir (2519) [A06]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.6), 30.01.2012

1.Ng1-f3 d7-d5 2.d2-d3 Nb8-c6 3.Bc1-f4 f7-f6 4.h2-h3 e7-e5 5.Bf4-g3 Bc8-e6 6.Nb1-d2 Bf8-d6 7.e2-e4 Ng8-e7 8.c2-c3 0-0 9.Bf1-e2 a7-a5 10.a2-a4 Qd8-d7 11.0-0 Ra8-d8 12.Rf1-e1 Rf8-e8 13.Qd1-c2 Ne7-g6 14.Be2-f1 Bd6-f8 15.Ra1-d1 Qd7-f7 16.Re1-e2 d5-d4 17.Re2-e1 Bf8-c5 18.Nd2-c4 Rd8-d7 19.Nf3-d2 b7-b6 20.Bf1-e2 Re8-d8 21.Kg1-h2 Ng6-f4 22.Bg3xf4 e5xf4 23.Re1-f1 h7-h5 24.Rd1-e1 Qf7-g6 25.Qc2-d1 d4xc3 26.b2xc3 Rd7xd3 27.Be2xd3 Rd8xd3 28.Qd1-c2 Rd3-d7 29.Nc4-b2 Nc6-e5 30.Nd2-f3 Ne5xf3+ 31.g2xf3 Qg6-g5 32.Rf1-h1 Bc5xf2 33.Re1-g1 Qg5-h4 0-1
(7) Benidze,Davit (2516) - Janchev,Petar (2119) [E01]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.7), 30.01.2012

1.d2-d4 Ng8-f6 2.c2-c4 e7-e6 3.Ng1-f3 c7-c5 4.g2-g3 c5xd4 5.Nf3xd4 d7-d5 6.Bf1-g2 e6-e5 7.Nd4-c2 d5-d4 8.0-0 Nb8-c6 9.Nb1-d2 Bc8-g4 10.h2-h3 Bg4-f5 11.e2-e4 Bf5-d7 12.f2-f4 h7-h5 13.f4xe5 Nc6xe5 14.Nd2-f3 Ne5xf3+ 15.Qd1xf3 Bd7-e6 16.e4-e5 Nf6-d7 17.Nc2xd4 Nd7xe5 18.Qf3-e4 Bf8-c5 19.Bc1-e3 Qd8-d6 20.Nd4xe6 Bc5xe3+ 21.Qe4xe3 Qd6xe6 22.Rf1xf7 Qe6xf7 23.Qe3xe5+ Qf7-e7 24.Qe5-b5+ Qe7-d7 25.Ra1-e1+ Ke8-d8 26.Qb5-g5+ Kd8-c8 27.Re1-e7 Qd7-d4+ 28.Kg1-h2 h5-h4 29.Bg2xb7+ Kc8-b8 30.Bb7-g2 a7-a6 31.Re7-b7+ Kb8-c8 32.Qg5-f5+ Kc8-d8 33.Qf5-a5+ Kd8-e8 34.Qa5-e1+ Ke8-f8 35.Qe1-e7+ Kf8-g8 36.Qe7-f7+ 1-0
(8) Ninov,Dayan (2117) - Antic,Dejan (2504) [A39]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.8), 30.01.2012

1.Ng1-f3 Ng8-f6 2.c2-c4 g7-g6 3.g2-g3 Bf8-g7 4.Bf1-g2 0-0 5.0-0 c7-c5 6.Nb1-c3 Nb8-c6 7.d2-d4 c5xd4 8.Nf3xd4 Nf6-g4 9.e2-e3 d7-d6 10.Nd4-e2 Qd8-a5 11.Bc1-d2 Qa5-h5 12.h2-h3 Ng4-e5 13.g3-g4 Bc8xg4 14.h3xg4 Ne5xg4 15.Rf1-e1 Nc6-e5 16.Ne2-g3 Qh5-h2+ 17.Kg1-f1 h7-h5 18.Ng3-h1 Ne5xc4 19.Qd1-e2 Nc4xd2+ 20.Qe2xd2 e7-e6 21.Re1-d1 d6-d5 22.Nc3-e2 Ra8-d8 23.Qd2-b4 Bg7-h6 24.Ne2-d4 Bh6xe3 25.f2xe3 Ng4xe3+ 26.Kf1-f2 Qh2-f4+ 27.Kf2-g1 e6-e5 28.Rd1-d2 e5xd4 29.Qb4xd4 Qf4xd4 30.Rd2xd4 Ne3-c2 31.Ra1-d1 Nc2xd4 32.Rd1xd4 Rf8-e8 33.Kg1-f2 b7-b6 34.Nh1-g3 Rd8-c8 35.Rd4-d2 d5-d4 36.Ng3-e4 Re8-d8 37.b2-b3 Kg8-g7 38.Bg2-f1 Rc8-c1 39.a2-a4 f7-f6 40.Bf1-d3 h5-h4 41.Kf2-g2 Rd8-e8 42.Ne4-d6 Re8-e1 43.Nd6-b5 Rc1-d1 44.Rd2xd1 Re1xd1 0-1
(9) Janev,Evgeni (2503) - Ibryamov,Ilhan (2115) [C68]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.9), 30.01.2012

1.e2-e4 e7-e5 2.Ng1-f3 Nb8-c6 3.Bf1-b5 a7-a6 4.Bb5xc6 d7xc6 5.Nb1-c3 Bf8-d6 6.d2-d4 Qd8-e7 7.d4xe5 Bd6xe5 8.Nf3xe5 Qe7xe5 9.Bc1-e3 Ng8-f6 10.f2-f3 Bc8-d7 11.Qd1-d2 0-0-0 12.Be3-d4 Qe5-e7 13.0-0-0 Bd7-e6 14.Qd2-f2 b7-b6 15.Qf2-h4 Rh8-e8 16.g2-g4 c6-c5 17.Bd4xf6 Qe7xf6 18.Qh4xf6 g7xf6 19.Rd1xd8+ Re8xd8 20.h2-h4 b6-b5 21.a2-a3 Be6-c4 22.Rh1-h2 Rd8-g8 23.Nc3-d1 Kc8-d7 24.Nd1-e3 Bc4-e6 25.Rh2-d2+ Kd7-e7 26.Ne3-d5+ Be6xd5 27.Rd2xd5 c5-c4 28.Rd5-h5 Rg8-h8 29.Kc1-d2 Ke7-d6 30.Kd2-c3 c7-c6 31.a3-a4 Kd6-e6 32.a4-a5 Ke6-e7 33.Rh5-c5 Ke7-d6 34.Rc5-f5 Kd6-e7 35.Rf5-h5 Ke7-e6 36.b2-b3 c4xb3 37.c2xb3 Ke6-e7 38.g4-g5 f6xg5 39.h4xg5 c6-c5 40.Rh5-h6 c5-c4 41.Rh6xa6 c4xb3 42.Kc3xb3 Rh8-d8 43.Ra6-c6 Rd8-d3+ 44.Rc6-c3 Rd3-d4 45.Rc3-c5 Rd4-d3+ 46.Kb3-b4 Rd3xf3 47.a5-a6 Rf3-f1 48.Rc5xb5 Ke7-d6 1-0
(10) Mladenov,Emil (2114) - Drenchev,Petar (2493) [B20]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.10), 30.01.2012

1.e2-e4 c7-c5 2.g2-g3 Ng8-f6 3.Bf1-g2 Nb8-c6 4.Ng1-e2 d7-d5 5.e4xd5 Nf6xd5 6.d2-d4 Bc8-g4 7.d4xc5 e7-e6 8.h2-h3 Bg4-h5 9.0-0 Bf8xc5 10.c2-c3 0-0 11.g3-g4 Bh5-g6 12.Ne2-f4 Nd5xf4 13.Bc1xf4 Bg6-d3 14.Bf4-c7 Qd8xc7 15.Qd1xd3 Ra8-d8 16.Qd3-e2 Qc7-f4 17.Qe2-f3 Qf4-g5 18.b2-b4 Bc5-b6 19.a2-a4 f7-f5 20.a4-a5 Bb6-c7 21.Ra1-a2 Nc6-e5 22.Qf3xb7 Qg5-f4 23.f2-f3 Ne5-c4 24.Rf1-e1 Qf4-h2+ 25.Kg1-f1 Bc7-g3 26.Ra2-f2 Bg3xf2 27.Kf1xf2 f5-f4 28.Qb7-e4 Qh2-g3+ 29.Kf2-f1 Nc4-e3+ 0-1
(11) Kesidis,Odyseas (2108) - Miljkovic,Miroslav D (2491) [B22]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.11), 30.01.2012

1.e2-e4 c7-c5 2.c2-c3 Ng8-f6 3.e4-e5 Nf6-d5 4.d2-d4 c5xd4 5.c3xd4 e7-e6 6.Ng1-f3 Nb8-c6 7.Bf1-c4 d7-d6 8.0-0 Bf8-e7 9.Qd1-e2 0-0 10.Rf1-e1 Qd8-b6 11.Qe2-e4 d6xe5 12.d4xe5 Be7-c5 13.Re1-e2 Rf8-d8 14.Bc1-g5 Nd5-e7 15.Bc4-d3 g7-g6 16.Nb1-c3 Rd8-d7 17.a2-a3 Qb6-d8 18.Ra1-d1 b7-b6 19.Re2-d2 Bc8-b7 20.Bd3-a6 Rd7xd2 21.Rd1xd2 Qd8-c8 22.Ba6xb7 Qc8xb7 23.b2-b4 Ne7-d5 24.Nc3xd5 e6xd5 25.Qe4xd5 Bc5-f8 26.e5-e6 Ra8-c8 27.Rd2-c2 Rc8-c7 28.e6xf7+ Kg8-g7 29.Nf3-d4 Rc7-d7 30.Qd5xc6 Qb7xc6 31.Rc2xc6 Kg7xf7 32.Rc6-f6+ Kf7-g8 33.Bg5-e3 g6-g5 34.Rf6-e6 Bf8-g7 35.Re6-e4 h7-h6 36.g2-g4 a7-a5 37.b4-b5 Bg7-f8 38.a3-a4 Kg8-f7 39.Kg1-g2 Bf8-c5 40.Nd4-c6 Rd7-d5 41.Be3xc5 Rd5xc5 42.Re4-e7+ Kf7-f6 43.Re7-b7 Rc5-c4 44.h2-h3 Rc4xa4 45.Rb7xb6 Ra4-a1 1-0
(12) Tadic,Branko (2487) - Asparuhov,Parvan (2103) [D15]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.12), 30.01.2012

1.Ng1-f3 d7-d5 2.d2-d4 c7-c6 3.c2-c4 Ng8-f6 4.Nb1-c3 a7-a6 5.g2-g3 e7-e6 6.Bf1-g2 Nb8-d7 7.0-0 Bf8-e7 8.Qd1-d3 0-0 9.Rf1-d1 b7-b6 10.e2-e4 d5xe4 11.Nc3xe4 Nf6xe4 12.Qd3xe4 Bc8-b7 13.Bc1-e3 Qd8-c7 14.Be3-f4 Qc7-d8 15.Ra1-c1 Ra8-c8 16.c4-c5 Nd7-f6 17.Qe4-e1 b6-b5 18.Nf3-e5 Nf6-d5 19.Bf4-d2 Be7-f6 20.Ne5-g4 Qd8-e7 21.Bd2-a5 Rf8-e8 22.Rc1-c2 g7-g6 23.Ng4xf6+ Qe7xf6 24.Rc2-e2 h7-h6 25.Re2-e5 Kg8-g7 26.Rd1-d3 Qf6-e7 27.Rd3-d2 Qe7-d7 28.Rd2-e2 Re8-e7 29.h2-h4 Rc8-e8 30.Bg2-h3 Bb7-c8 31.Qe1-c1 b5-b4 32.a2-a3 Qd7-b7 33.a3xb4 Nd5xb4 34.Qc1-c4 Nb4-d5 35.Ba5-d2 Re8-h8 36.Qc4-c1 h6-h5 37.Bh3-g2 Qb7-b5 38.Re2-e1 Re7-b7 39.Re5-e2 Rb7-e7 40.Bg2xd5 c6xd5 41.Bd2-f4 Bc8-d7 42.Bf4-d6 Re7-e8 43.Re2-c2 Re8-c8 44.Qc1-f4 Rh8-h7 45.Bd6-e5+ Kg7-g8 46.Be5-f6 Qb5-c6 47.Rc2-c3 Qc6-c7 48.Qf4xc7 Rc8xc7 49.c5-c6 Bd7-e8 50.Re1-a1 g6-g5 51.h4xg5 h5-h4 52.Ra1xa6 h4xg3 53.f2xg3 Rc7-c8 54.c6-c7 Rh7-h5 55.Ra6-b6 1-0
(13) Ljangov,Petar (2105) - Popchev,Milko (2463) [D02]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.13), 30.01.2012

1.Ng1-f3 d7-d5 2.d2-d4 c7-c6 3.e2-e3 Bc8-g4 4.Bf1-e2 Nb8-d7 5.Nb1-d2 e7-e6 6.0-0 Bf8-d6 7.b2-b3 f7-f5 8.Bc1-b2 Qd8-f6 9.Nf3-e5 Bg4xe2 10.Qd1xe2 Nd7xe5 11.d4xe5 Bd6xe5 12.Bb2xe5 Qf6xe5 13.Nd2-f3 Qe5-f6 14.c2-c4 Ng8-e7 15.c4xd5 Ne7xd5 16.Qe2-c4 0-0 17.Qc4-d4 Qf6xd4 18.Nf3xd4 Ra8-e8 19.Rf1-e1 e6-e5 20.Nd4xf5 Rf8xf5 21.e3-e4 Rf5-f6 22.e4xd5 c6xd5 23.Ra1-d1 Rf6-d6 24.f2-f3 Kg8-f7 25.Re1-e2 Re8-e7 26.Kg1-f2 Kf7-f6 27.Re2-d2 Kf6-e6 28.Rd1-e1 d5-d4 29.f3-f4 Ke6-d5 30.f4xe5 Rd6-e6 31.Re1-d1 Re7-f7+ 32.Kf2-g1 Rf7-f4 33.g2-g3 Rf4-e4 34.Rd1-f1 Re6-e7 35.Rf1-f8 Re7-d7 36.Kg1-f2 Re4xe5 37.Rf8-f4 Re5-e4 38.Rf4-f5+ Kd5-e6 39.Rf5-f8 Ke6-e7 40.Rf8-h8 h7-h6 41.Rd2-e2 Re4-e6 42.Rh8-e8+ Ke7xe8 43.Re2xe6+ Ke8-f7 44.Re6-e4 Rd7-d6 45.Kf2-e2 Rd6-a6 46.Re4xd4 Ra6xa2+ 47.Ke2-f3 b7-b5 48.Rd4-d7+ Kf7-f6 49.Rd7-b7 a7-a6 50.Kf3-e4 Ra2xh2 51.Rb7-b6+ Kf6-g5 52.Rb6xa6 Rh2-b2 53.Ra6-a7 g7-g6 54.Ra7-a3 b5-b4 55.Ra3-a5+ Kg5-g4 56.Ra5-a6 g6-g5 57.Ra6xh6 Rb2xb3 58.Rh6-b6 Kg4xg3 59.Ke4-f5 g5-g4 60.Kf5-e4 Rb3-b1 61.Ke4-d3 b4-b3 62.Kd3-c3 Kg3-g2 63.Rb6-g6 g4-g3 64.Rg6-g8 Kg2-f2 65.Rg8-f8+ Kf2-g1 66.Rf8-f3 g3-g2 67.Rf3-f8 Rb1-f1 0-1
(14) Smith,Bryan G (2460) - Nikolov,Jordan (2097) [C63]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.14), 30.01.2012

1.e2-e4 e7-e5 2.Ng1-f3 Nb8-c6 3.Bf1-b5 f7-f5 4.d2-d3 f5xe4 5.d3xe4 Ng8-f6 6.0-0 Bf8-c5 7.Qd1-d3 d7-d6 8.Qd3-c4 Qd8-e7 9.b2-b4 Bc8-e6 10.Bb5xc6+ b7xc6 11.Qc4-a6 Bc5-b6 12.a2-a4 0-0 13.a4-a5 Bb6-d4 14.c2-c3 Nf6-g4 15.c3xd4 Rf8xf3 16.Nb1-d2 Rf3-c3 17.h2-h3 Ng4-f6 18.Nd2-b1 Rc3-c4 19.Qa6-b7 Qe7-d8 20.d4xe5 d6xe5 21.Nb1-d2 Rc4-c2 22.Nd2-f3 Nf6xe4 23.Nf3-g5 Ne4xg5 24.Bc1xg5 Qd8-b8 25.a5-a6 Be6-d5 26.Rf1-d1 Qb8-e8 27.Bg5-e3 Ra8-b8 28.Qb7xa7 Rb8xb4 29.Qa7xc7 Rb4-b2 30.a6-a7 Qe8-a8 31.Be3-b6 1-0
(15) Sirkova,Darena (2086) - Bratanov,Zsivko (2459) [B06]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.15), 30.01.2012

1.Ng1-f3 g7-g6 2.e2-e4 Bf8-g7 3.Bf1-c4 e7-e6 4.0-0 Ng8-e7 5.c2-c3 d7-d6 6.d2-d4 Nb8-d7 7.Rf1-e1 h7-h6 8.Nb1-d2 a7-a6 9.Nd2-f1 c7-c5 10.d4xc5 Nd7xc5 11.a2-a4 b7-b6 12.e4-e5 d6-d5 13.Bc4-a2 Bc8-b7 14.h2-h4 Nc5-e4 15.Bc1-f4 Ne7-f5 16.Bf4-g3 Qd8-c7 17.Qd1-e2 g6-g5 18.h4xg5 h6xg5 19.Bg3-h2 g5-g4 20.Nf3-d2 Bg7xe5 21.g2-g3 Ne4xd2 22.Nf1xd2 Be5-d6 23.Qe2xg4 0-0-0 24.Re1-e2 Rd8-g8 25.Qg4-f3 Nf5xg3 26.f2xg3 Bd6xg3 27.Kg1-f1 Bg3xh2 28.Re2-g2 d5-d4 29.Nd2-e4 Rg8xg2 30.Qf3xg2 Qc7-f4+ 0-1
(16) Stanojoski,Zvonko (2455) - Ostojic,Nikola M (2081) [B33]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.16), 30.01.2012

1.e2-e4 c7-c5 2.Ng1-f3 Nb8-c6 3.d2-d4 c5xd4 4.Nf3xd4 Ng8-f6 5.Nb1-c3 e7-e5 6.Nd4-b5 d7-d6 7.Bc1-g5 a7-a6 8.Nb5-a3 b7-b5 9.Nc3-d5 Bf8-e7 10.Bg5xf6 Be7xf6 11.c2-c3 Bf6-g5 12.Na3-c2 Nc6-e7 13.Nc2-b4 0-0 14.a2-a4 b5xa4 15.Qd1xa4 Ne7xd5 16.Nb4xd5 Bc8-d7 17.Qa4-a3 Qd8-b8 18.h2-h4 Bg5-d8 19.Bf1-c4 Bd7-c6 20.g2-g3 a6-a5 21.0-0 Bc6xd5 22.Bc4xd5 Ra8-a7 23.b2-b4 Bd8-b6 24.b4-b5 a5-a4 25.Qa3-b4 Bb6-c5 26.Qb4-c4 a4-a3 27.Kg1-g2 Kg8-h8 28.Ra1-a2 f7-f6 29.Bd5-c6 Ra7-f7 30.Bc6-d5 Rf7-e7 31.Qc4-d3 g7-g6 32.h4-h5 g6-g5 33.h5-h6 Qb8-e8 34.b5-b6 Qe8-g6 35.Rf1-h1 Bc5xb6 36.Ra2xa3 Bb6-c5 37.Ra3-a2 Re7-e8 38.g3-g4 Re8-b8 39.Qd3-c2 Qg6-e8 40.Ra2-b2 Qe8-e7 41.Rh1-b1 Qe7-a7 42.Rb2-b7 Rb8xb7 43.Rb1xb7 Qa7-a1 44.Qc2-d3 Qa1-a5 45.Qd3-f3 Qa5-d8 46.Qf3-f5 1-0
(17) Bruno,Fabio (2439) - Danov,Lyubomir (2076) [A48]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.17), 30.01.2012

1.d2-d4 d7-d5 2.Ng1-f3 Ng8-f6 3.c2-c4 c7-c6 4.e2-e3 g7-g6 5.Nb1-d2 Bf8-g7 6.b2-b4 0-0 7.Bc1-b2 Nb8-d7 8.Bf1-e2 b7-b6 9.0-0 Bc8-b7 10.Qd1-b3 a7-a5 11.a2-a3 Qd8-b8 12.Bb2-c3 a5xb4 13.a3xb4 Qb8-c7 14.Ra1-b1 Rf8-c8 15.Rf1-c1 Qc7-d8 16.c4xd5 c6xd5 17.Be2-b5 Nf6-e8 18.Nf3-e5 Nd7-f6 19.Bb5-d3 Ne8-d6 20.b4-b5 Nf6-e4 21.Nd2xe4 d5xe4 22.Bd3-f1 e7-e6 23.Bc3-b4 Bb7-d5 24.Qb3-d1 f7-f6 25.Ne5-c6 Qd8-d7 26.Bb4xd6 Qd7xd6 27.Rb1-a1 Bg7-f8 28.Ra1xa8 Rc8xa8 29.g2-g3 Ra8-a2 30.Qd1-g4 Qd6-a3 31.Qg4-d1 Qa3-b2 32.Qd1-e1 Bf8-a3 33.Rc1-b1 Qb2-d2 34.Qe1xd2 Ra2xd2 35.Rb1-a1 Rd2-a2 36.Ra1xa2 Bd5xa2 37.Nc6-a7 Ba3-b4 38.Na7-c8 Bb4-a5 39.Nc8-d6 Ba2-d5 40.Bf1-c4 Kg8-f8 41.f2-f3 Kf8-e7 42.Bc4xd5 Ke7xd6 43.Bd5xe4 e6-e5 44.Kg1-f2 Ba5-c3 45.Kf2-e2 e5xd4 46.Ke2-d3 Kd6-c5 47.Be4-c6 Bc3-b2 48.e3-e4 g6-g5 49.f3-f4 g5xf4 50.g3xf4 Bb2-c1 51.f4-f5 1/2-1/2
(18) Okilj,Tigran (2078) - Dimitrov,Radoslav (2437) [A45]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.18), 30.01.2012

1.d2-d4 Ng8-f6 2.Bc1-g5 e7-e6 3.e2-e4 h7-h6 4.Bg5xf6 Qd8xf6 5.Nb1-c3 d7-d6 6.Qd1-d2 c7-c6 7.f2-f4 e6-e5 8.d4xe5 d6xe5 9.f4-f5 Qf6-g5 10.Qd2xg5 h6xg5 11.0-0-0 Nb8-d7 12.Bf1-c4 Bf8-b4 13.Nc3-e2 Nd7-f6 14.Ng1-f3 Nf6xe4 15.Nf3xe5 Rh8-f8 16.Rh1-f1 Ne4-d6 17.Bc4-d3 Rf8-h8 18.h2-h3 Ke8-e7 19.Rf1-f3 Rh8-e8 20.a2-a3 Bb4-a5 21.Ne5-c4 Nd6xc4 22.Bd3xc4 Ba5-c7 23.Rf3-e3+ Ke7-f8 24.Re3xe8+ Kf8xe8 25.g2-g4 b7-b5 26.Bc4-b3 Ke8-e7 27.Kc1-b1 Bc7-e5 28.Ne2-g1 c6-c5 29.Rd1-e1 f7-f6 30.Bb3-d5 Ra8-b8 31.Ng1-f3 Ke7-d6 32.Nf3xe5 f6xe5 33.Re1-d1 Kd6-c7 34.Bd5-e4 b5-b4 35.Rd1-d5 b4xa3 36.Rd5xc5+ Kc7-d6 37.Rc5-d5+ Kd6-c7 38.Rd5-c5+ Kc7-d6 39.Rc5-d5+ Kd6-c7 40.b2-b3 Rb8-b4 41.Rd5xe5 Kc7-d6 42.Re5-d5+ Kd6-e7 43.Be4-d3 Bc8-b7 44.Rd5-a5 a7-a6 45.Ra5xa3 Bb7-g2 46.Ra3xa6 Bg2xh3 47.Ra6-e6+ Ke7-f8 48.Re6-e4 Rb4xe4 49.Bd3xe4 Bh3xg4 50.c2-c4 Kf8-e7 51.Kb1-c2 Ke7-d6 52.Kc2-d3 Kd6-e5 53.c4-c5 Bg4-h3 54.Kd3-e3 Bh3-f1 55.b3-b4 g5-g4 56.Be4-d3 Bf1-g2 57.b4-b5 Ke5-d5 58.c5-c6 Kd5-d6 59.Ke3-f4 Bg2-f3 60.Bd3-e4 Bf3xe4 1-0
(19) Bukal,Vladimir Jr (2434) - Naydenov,Nayden (2065) [A52]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.19), 30.01.2012

1.d2-d4 Ng8-f6 2.c2-c4 e7-e5 3.d4xe5 Nf6-g4 4.e2-e3 Ng4xe5 5.Ng1-h3 Bf8-b4+ 6.Bc1-d2 Bb4xd2+ 7.Qd1xd2 d7-d6 8.Nh3-f4 Bc8-f5 9.Nb1-c3 0-0 10.Bf1-e2 Nb8-d7 11.0-0 Nd7-c5 12.f2-f3 Nc5-e6 13.Nf4-h5 Bf5-g6 14.Nh5-g3 f7-f5 15.f3-f4 Ne5-c6 16.Ra1-b1 Qd8-e8 17.Qd2-d1 Ne6-c5 18.Nc3-d5 Ra8-c8 19.b2-b4 Nc5-e4 20.Ng3xe4 Qe8xe4 21.Be2-f3 Qe4-e8 22.Qd1-c1 Nc6-d8 23.c4-c5 Nd8-f7 24.c5-c6 b7xc6 25.Qc1xc6 Qe8-e6 26.b4-b5 Nf7-d8 27.Qc6-a6 c7-c6 28.Qa6xc8 1-0
(20) Manelidou,Maria (2076) - Milchev,Nikolay (2434) [B03]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.20), 30.01.2012

1.e2-e4 Ng8-f6 2.e4-e5 Nf6-d5 3.d2-d4 d7-d6 4.c2-c4 Nd5-b6 5.e5xd6 e7xd6 6.Nb1-c3 Bf8-e7 7.Bf1-d3 Nb8-c6 8.Ng1-f3 Bc8-g4 9.Bc1-e3 Be7-f6 10.Bd3-e2 0-0 11.b2-b3 Rf8-e8 12.0-0 d6-d5 13.c4-c5 Nb6-c8 14.h2-h3 Bg4-h5 15.b3-b4 a7-a6 16.Qd1-b3 Bf6xd4 17.Nf3xd4 Nc6xd4 18.Be3xd4 Bh5xe2 19.Nc3xe2 Re8xe2 20.Bd4-e3 Qd8-d7 21.Rf1-d1 Nc8-e7 22.a2-a4 Qd7-f5 23.Ra1-c1 Qf5-f6 24.Qb3-d3 Re2-a2 25.Be3-d4 Qf6-g6 26.Qd3-b3 Ra2-e2 27.Rc1-c3 Qg6-h5 28.g2-g4 Qh5-h6 29.Rc3-g3 Re2-e6 30.Bd4-e3 Qh6-g6 31.h3-h4 Re6-e4 32.f2-f3 Re4-c4 33.Be3-g5 Qg6-e6 34.Bg5xe7 Qe6xe7 35.Rd1xd5 Qe7-e1+ 36.Kg1-g2 Rc4-c1 37.f3-f4 Qe1-e2+ 0-1
(21) Enchev,Ivajlo (2430) - Papakonstantinou,Dimitrios (2060) [E99]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.21), 30.01.2012

1.c2-c4 Ng8-f6 2.Nb1-c3 g7-g6 3.e2-e4 d7-d6 4.d2-d4 Bf8-g7 5.Ng1-f3 0-0 6.Bf1-e2 e7-e5 7.0-0 Nb8-c6 8.d4-d5 Nc6-e7 9.Nf3-e1 Nf6-d7 10.f2-f3 f7-f5 11.g2-g4 Nd7-f6 12.Bc1-e3 c7-c6 13.Ne1-d3 c6xd5 14.c4xd5 h7-h6 15.h2-h4 Kg8-h8 16.Nd3-f2 Nf6-h7 17.Kg1-g2 Ne7-g8 18.Rf1-h1 f5-f4 19.Be3-d2 Bg7-f6 20.h4-h5 g6xh5 21.Rh1xh5 Bf6-h4 22.Qd1-b3 Kh8-g7 23.Nc3-b5 Bh4xf2 24.Kg2xf2 Ng8-f6 25.Rh5-h2 Nh7-g5 26.Nb5-c3 h6-h5 27.g4xh5 Ng5-h3+ 28.Kf2-e1 Nf6xh5 29.Ke1-d1 Nh5-g3 30.Kd1-c2 Nh3-g5 31.Ra1-e1 a7-a6 32.Be2-d1 b7-b5 33.Nc3-e2 Ng3xe2 34.Bd1xe2 Rf8-h8 35.Rh2xh8 Qd8xh8 36.Re1-g1 Qh8-d8 37.Kc2-b1 Kg7-f8 38.Bd2-b4 Ng5-f7 39.Rg1-g6 a6-a5 40.Bb4-e1 Bc8-d7 41.Be2xb5 Ra8-b8 42.a2-a4 Qd8-b6 43.Kb1-a2 Qb6-c5 44.Qb3-a3 Bd7xb5 45.Qa3xc5 d6xc5 46.a4xb5 Rb8xb5 47.Ka2-a3 Kf8-e7 48.Be1-c3 Nf7-d6 49.Ka3-a4 Rb5-b8 50.Rg6-e6+ Ke7-d7 51.Bc3xe5 Rb8-b4+ 52.Ka4-a3 Nd6-c4+ 53.Ka3-a2 Nc4-d2 54.b2-b3 Nd2xf3 55.Be5-c3 Rb4-b8 56.Re6-f6 Nf3-d4 57.Rf6-f7+ Kd7-d6 58.Rf7-f6+ Kd6-d7 59.Rf6xf4 Nd4xb3 60.Rf4-f1 c5-c4 61.e4-e5 Rb8-g8 62.Rf1-f7+ Kd7-e8 63.e5-e6 Rg8-g2+ 64.Ka2-a3 Rg2-e2 65.Rf7-c7 1-0
(22) Petkov,Hristo (2065) - Ristic,Nenad (2427) [B44]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.22), 30.01.2012

1.e2-e4 c7-c5 2.Ng1-f3 e7-e6 3.d2-d4 c5xd4 4.Nf3xd4 Nb8-c6 5.Nd4-b5 d7-d6 6.c2-c4 a7-a6 7.Nb5-d4 Qd8-b6 8.Nd4-b3 Ng8-f6 9.Nb1-c3 Qb6-c7 10.f2-f4 Bf8-e7 11.Bc1-e3 0-0 12.Bf1-e2 b7-b6 13.0-0 Bc8-b7 14.Ra1-c1 Nc6-b8 15.Be2-f3 Nb8-d7 16.Rf1-e1 Ra8-c8 17.Kg1-h1 Rf8-d8 18.Be3-f2 Be7-f8 19.Nb3-d2 Nd7-c5 20.Qd1-e2 d6-d5 21.c4xd5 Qc7xf4 22.b2-b4 Nc5-d7 23.Bf2-e3 Qf4-h4 24.g2-g3 Qh4-h3 25.Bf3-g2 Qh3-g4 26.Bg2-f3 Qg4-g6 27.Bf3-g2 e6xd5 28.Nc3xd5 Nf6xd5 29.e4xd5 Bf8xb4 30.Rc1-b1 a6-a5 31.Bg2-e4 f7-f5 32.Be4-f3 Nd7-e5 33.Bf3-g2 Ne5-g4 34.Be3-f4 Qg6-f7 35.Re1-d1 Bb7xd5 36.Nd2-f3 Bd5-e4 37.Rb1-c1 Bb4-c5 38.Rd1xd8+ Rc8xd8 39.Nf3-g5 Be4xg2+ 40.Kh1xg2 Qf7-d7 41.Ng5-f3 h7-h6 42.h2-h3 Ng4-f6 43.Rc1-c2 Nf6-e4 44.h3-h4 g7-g5 45.h4xg5 h6xg5 ... 0-1
(23) Indjic,Aleksandar (2427) - Velev,Josif (2050) [D61]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.23), 30.01.2012

1.d2-d4 d7-d5 2.c2-c4 c7-c6 3.Nb1-c3 Ng8-f6 4.Ng1-f3 e7-e6 5.Bc1-g5 Nb8-d7 6.e2-e3 h7-h6 7.Bg5-h4 Bf8-e7 8.Qd1-c2 0-0 9.Bf1-e2 Rf8-e8 10.0-0 a7-a6 11.h2-h3 d5xc4 12.a2-a4 Nf6-d5 13.Bh4-g3 Nd5xc3 14.Qc2xc3 b7-b5 15.b2-b3 Nd7-b6 16.b3xc4 Nb6xa4 17.Qc3-c2 Bc8-d7 18.c4-c5 Qd8-a5 19.Rf1-c1 Ra8-a7 20.Nf3-e5 Be7-f6 21.Be2-f3 Re8-c8 22.Ne5xf7 Kg8xf7 23.Qc2-h7 Kf7-e7 24.Bg3-d6+ Ke7-d8 25.Bf3-h5 g7-g6 26.Qh7xg6 1-0
(24) Mourelatos,Ilias (2054) - Georgiev,Krum (2424) [B80]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.24), 30.01.2012

1.e2-e4 c7-c5 2.Ng1-f3 d7-d6 3.d2-d4 Ng8-f6 4.Nb1-c3 c5xd4 5.Nf3xd4 a7-a6 6.Bc1-e3 e7-e6 7.f2-f3 b7-b5 8.g2-g4 Bf8-e7 9.Qd1-d2 Bc8-b7 10.0-0-0 Nb8-c6 11.Nd4xc6 Bb7xc6 12.Nc3-e2 Ra8-c8 13.Ne2-d4 Bc6-b7 14.Bf1-d3 Nf6-d7 15.Kc1-b1 0-0 16.h2-h4 d6-d5 17.g4-g5 d5xe4 18.Bd3xe4 Bb7xe4 19.f3xe4 Nd7-c5 20.Qd2-g2 Qd8-c7 21.Nd4-b3 Qc7-e5 22.Rh1-e1 Qe5xe4 23.Qg2xe4 Nc5xe4 24.Rd1-d7 Rf8-e8 25.Be3-f4 Rc8-c4 26.Re1-d1 h7-h6 27.Nb3-a5 Ne4-c3+ 28.b2xc3 Rc4xf4 29.Na5-c6 Be7-c5 30.Nc6-e5 h6xg5 31.h4xg5 g7-g6 32.Rd7-d8 Re8xd8 33.Rd1xd8+ Kg8-g7 34.Kb1-b2 Rf4-f5 35.Ne5-d3 Bc5-e7 36.Rd8-a8 Be7xg5 37.Ra8xa6 Bg5-e3 38.a2-a4 b5xa4 39.c3-c4 e6-e5 40.Ra6xa4 e5-e4 41.Nd3-b4 Be3-c5 42.Kb2-c3 g6-g5 43.Nb4-d5 g5-g4 44.Ra4-a5 Bc5-f2 45.Ra5-a8 g4-g3 46.Nd5-e7 Rf5-e5 47.Ra8-g8+ Kg7-h7 0-1
(25) Kolev,Atanas Tonchev (2049) - Arsovic,Goran (2422) [E90]
Plovdiv BUL, 34th Tringov Mem r_2 Plovdiv BUL (2.25), 30.01.2012

1.d2-d4 Ng8-f6 2.Ng1-f3 g7-g6 3.c2-c4 Bf8-g7 4.Nb1-c3 d7-d6 5.h2-h3 0-0 6.e2-e4 e7-e5 7.d4-d5 Nb8-a6 8.Bc1-e3 Nf6-h5 9.Nf3-h2 Qd8-e8 10.Bf1-e2 Nh5-f4 11.Be2-f3 f7-f5 12.g2-g3 Na6-b4 13.g3xf4 f5xe4 14.Nc3xe4 e5xf4 15.Be3-c1 Bc8-f5 16.Qd1-e2 Qe8-a4 17.0-0 Ra8-e8 18.Rf1-e1 Nb4-c2 19.b2-b3 Qa4-a5 20.Bc1-d2 Qa5-a6 21.Ra1-c1 Nc2xe1 22.Rc1xe1 Qa6xa2 23.Nh2-g4 Bf5xe4 24.Bf3xe4 Re8xe4 25.Qe2xe4 Qa2xd2 26.Qe4-e6+ Kg8-h8 27.Qe6-e7 Qd2-c3 28.Kg1-g2 h7-h5 29.Ng4-h2 f4-f3+ 30.Kg2-h1 Qc3-d2 31.Re1-g1 Qd2xf2 32.Rg1xg6 Qf2-b2 33.Rg6-g5 Qb2-a1+ 34.Rg5-g1 Qa1-e5 35.Qe7-h4 f3-f2 36.Rg1-f1 Rf8-f4 37.Nh2-g4 Rf4xg4 38.h3xg4 Qe5-e4+ 39.Kh1-h2 Bg7-e5+ 0-1Generated with ChessBase 11
Download CBLight for free here

 


About us | Contact us | Terms and conditions | Chess tournaments | Chess games

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.